Resumo e valoración da primeira aula de euskera

O pasado venres 18 de outubro deron comezo as aulas de euskera na Casa do Vento. Velaquí un breve resumo dos contidos traballados nesta primeira sesión e unha pequena valoración subxectiva dunha persoa (quen escribe) que tivo o pracer de asistir como alumna:

Pronomes persoais tónicos:
eu……………….ni
ti…………………zu (tamén se emprega a expresión coloquial “hi”
el/ela……………hura
nós……………..gu
vós……………..zuek
eles/elas………haiek

Presente de indicativo do verbo ser ( izan ):
ni……………naiz
zu…………..zara
hura………..da
gu…………..gara
zuek………..zarete
haiek……….dira

Presente de indicativo do verbo estar ( egon ):
ni……………nago
zu…………..zaude
hura…………dago
gu…………..gaude
zuek……….zaudete
haiek……….daude

Partículas interrogativas:
quen……………………nor (singular) / nortzuk (plural)
que……………………..zer
como……………………zelan / zer modus
onde…………………….non
cal……………………….zein (singular) / zeintzuk (plural)

Números:
0………zero
1……….bat
2……….bi
3……….iru
4……….lau
5……….bost
6……….sei
7……….zazpi
8……….zortzi
9……….bederatzi
10……..hamar

Posesivos (si, xa sei que non sona moi ben):
meu / miña……….nire
teu / túa…………..zure
seu / súa………….bere / haren
noso / nosa ……..gure
voso / vosa ……….zuen
seus / súas ………haien

Algún adverbio de modo:
ben…………..ondo
mal…………..txarto
regular……….kili-kolo

Exemplos prácticos:
Quen es ti?………………………Nor zara zu?
Eu son Pedro……………………Ni Pedro naiz
Quen son elas?…………………Nortzuk dira haiek?
Elas son María e Laura……….Haiek María eta Laura dira
Como estades (vos) ?…………Zelan zaudete ?
Estamos ben……………………Ondo gaude
Como está a túa nai?…………Zelan dago zure ama?
A miña nai está regular………Nire ama Kili-kolo dago
Onde estás?……………………Non zaude?
Estou en Casa do Vento…….Casa do Venton nago (o “n” equivalería á preposición “en” )
Cal é o seu número?…………Zein da bere zenbakia?

*Obsérvese que:
.Non é imprescincíbel o emprego dos pronomes persoais tónicos cando a forma verbal xa nos informa acerca de quen leva a cabo a acción.
.O máis importante (concepto así un tanto intuitivo) da oración debe de ir xusto diante do verbo.
.Non hai distinción de xénero nos pronomes nin nos posesivos.

Dicir que a idea de colgar neste blogue o traballo realizado nas aulas de euskera corresponde a intención de crear unha escolma con todo o material acumulado e, xa que estamos, facelo de dominio público para que quen queira (mesmo posíbeis alumnas en potencia aínda dubitativas) poida facer uso del. Engadir que cada semana unha alumna distinta ( ou eso espero ) subirá os seus apuntamentos á rede.

É agora xa como valoración persoal direi que me sentín moi cómodo neste primeiro encontro co euskera, pois tanto o grupo como as dúas “profes” (nativas, por suposto) son moi agradabeis. Conseguimos traballar nun rexistro bastante informal, no que tódalas persoas puideron expresar as súas opinións e dúbidas. Houbo unha intención clara, por parte das profes, de que tódalas alumnas participaran de xeito activo, instando en todo momento á practica oral do aprendido. A sensación, me atrevería a dicir que xeral, foi moi satisfactoria pois, a pesares do informal do asunto, coido que avanzamos bastante para ser o primeiro día… Pouco máis que dicir… Animar a toda persoa interesada a que se achegue o vindeiro venres ás 16.30 (prégase puntualidade) e as miñas desculpas polos erros que, case que deseguro, haberá no resumo de contidos…